Молодіжне та доступне житлове будівництво

Загальна інформація

Засновником Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» є держава в особі Кабінету Міністрів України (01008, м. Київ, вул. Грушевського,12/2; частка засновника в статутному капіталі – 100%), органом управління – спостережна рада, органом управління майном – Мінрегіон, органом, що здійснює нагляд за діяльністю фінансової установи – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, – це унікальний інструмент державної житлової політики, який реалізує різноманітні механізми державної підтримки громадян у їх прагненні здобути власне житло.

Основні положення механізму визначені у Законі України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», який було прийнято у 1993 році.

Пільгове молодіжне кредитування

Порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла за рахунок коштів державного бюджету  урегульований Положенням “Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року №584 (далі – Положення 584).

Кредит надається та обслуговується Фондом без участі комерційних банків. Надається молодій сім‘ї віком до 35 років включно. Терміном на 30 років. Відсоткова ставка 3 % річних. На будь якому етапі дії кредитного договору, при народженні дитини, встановлюються пільги. Сім’ї з дітьми звільняються від сплати відсотків за користування кредитом, сім’ям, в яких виховується дві дитини погашається 25 %, а якщо три і більше дітей – 50 %. Кошти, що надходять в рахунок погашення зобов’язань за кредитом, спрямовуються на подальше кредитування.

Розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) житла визначається виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 20 кв. метрів на сім’ю та вартості будівництва (реконструкції) 1 кв. метра житла, витрат на страхування в період будівництва (реконструкції) житла. При цьому вартість будівництва 1 кв. метра житла не повинна перевищувати опосередковану вартість спорудження житла за регіонами України, що визначається Мінрегіоном.

Перший внесок, згідно з підпунктом третім пункту 17 Положення 584 становить не менше як 6 відсотків передбаченої вартості будівництва (реконструкції) чи експертної оцінки вартості придбання об’єкта кредитування. Ці кошти вносяться двома частинами: перша – на момент укладення кредитної угоди, друга – під час остаточних розрахунків протягом 10 днів після отримання технічного паспорта на квартиру.

Що стосується місцевих програм, то кожна з них може визначати особливі умови для мешканців відповідного регіону.

Більш детально з умовами цих програм можна ознайомитись на сайті відповідного регіонального управління Держмолодьжитла.

Програма пільгове молодіжне кредитування за рахунок коштів статутного капіталу.

У 2009 році Урядом було затверджено статут Фонду, яким передбачено формування статутного капіталу Фонду. Запроваджено нову форму кредитування за рахунок коштів статутного капіталу Фонду.

Порядок надання довгострокових пільгових кредитів для будівництва (реконструкції) та придбання житла молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам за рахунок власних коштів (коштів статутного капіталу) Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» врегульований постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 488 «Питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та Положенням про порядок надання довгострокових пільгових кредитів для будівництва (реконструкції) та придбання житла за рахунок власних коштів (коштів статутного капіталу) Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

Джерелом поповнення статутного капіталу є кошти від повернення наданих Фондом пільгових довготермінових кредитів молоді на будівництво або придбання житла.

Термін повернення кредиту – до 20 років, але не більше ніж до досягнення позичальником пенсійного віку. Програма не зорієнтована на малозабезпечених, соціально незахищених громадян чи людей з обмеженими фінансовими можливостями. Її завдання – допомога громадянам, у першу чергу – економічно активній частині суспільства, у самостійному вирішенні житлового питання шляхом запровадження фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла.

Розрахунок розміру кредиту здійснюється з урахуванням нормативної площі (21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю) та найменшого показника експертної, договірної або граничної вартості житла, що придбавається (нормативна вартість).

Відсоткова ставка за користування кредитом встановлюється у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на момент прийняття рішення про надання кредиту.

Програма «Доступне житло»

Регіональне управління Фонду створено з метою практичного виконання державних, регіональних і місцевих програм будівництва та придбання житла, зокрема для молоді, а також для надання соціальної допомоги сім’ям та громадянам для вирішення житлових проблем, виконання програм забезпечення населення житлом та інших програм, виконання яких покладено на Фонд або регіональне управління Фонду.

У Закарпатському регіональному управлінні Фонду на постійній основі працює консультаційний центр, що діє за принципом “єдине вікно”. Завдяки цьому громадяни в одному приміщенні можуть отримати консультацію представника Фонду, банків та забудовників.

Відповідно до Порядку надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним житлом та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, затверджених Постановою КМУ від 10 жовтня 2018 р. № 819, забезпечення громадян доступним житлом здійснюється шляхом надання державної підтримки, яка полягає у сплаті державою:

  • 30 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла;

Окрім державної програми забезпечення доступним житлом, громадянам можуть бути доступні місцеві програми, умови надання підтримки за якими можуть визначатись особливими умовами, встановленими діючими нормативними актами, виданими державними органами відповідного регіону.

Відповідно до Порядку надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого Постановою КМУ від 10 жовтня 2018 р. № 819, право на державну підтримку мають:

1) особи, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, та члени їх сімей, які перебувають на такому обліку;

2) особи, у яких відсутня на праві власності житлова площа, та члени їх сімей, у яких відсутня на праві власності житлова площа, за умови, що такі особи та члени їх сімей не мали у власності житлової площі протягом останніх трьох років до моменту звернення;

3) особи, які мають у власності житлову площу (крім власності, розташованої на території, що є тимчасово окупованою відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2655; 2018 р., № 16, ст. 564), що не перевищує 13,65 кв. метра, та члени їх сімей, які мають у власності житлову площу, що не перевищує 13,65 кв. метра на одну особу;

4) особи, відомості про яких відповідно до вимог Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” внесені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, якщо такі особи не мають у власності та не мали у власності протягом останніх трьох років іншої житлової нерухомості, ніж та, що розташована на території, визначеній тимчасово окупованою територією відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, та на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2655; 2018 р., № 162, ст. 564), або житло яких зруйноване чи непридатне для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції.

Середньомісячний грошовий дохід кандидатів, зазначених вище (заробітна плата, пенсія, соціальна та матеріальна допомога, стипендія та інші соціальні виплати, дохід від підприємницької, наукової, викладацької, творчої діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, усі види винагород, грошове забезпечення військовослужбовців, дивіденди, відсотки, роялті, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав), разом з доходом членів їх сімей з розрахунку на одну особу не повинен перевищувати трикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні, розрахованого згідно з даними, визначеними Держстатом.

Черговість поданих заяв на участь громадян у Програмах можливо ознайомитися на офіційному сайті: https://zkrp.molod-kredit.gov.ua/

Адреса  : м. Ужгород, вул. Перемоги 32 а, тел.- 2-19-71.

Графік роботи: 
Пн.- Пт. – з 09.00 до 18.00
Обідня перерва з 13:00 до 14:00.

Щоп’ятниці впродовж 2019 року з 12.00 до 13.00 у приміщенні бек-офісу Центру надання адміністративних послуг Ужгородської міської ради (каб.133)представники Закарпатського регіонального управління «Державної спеціалізованої фінансової установи Держмолодьжитло» надаватимуть консультації з питань державних програм забезпечення житлом молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб.

http://uzhgorod.net.ua/news/136506

Інформаційна довідка