Схема планування території Закарпатської області

Схема планування території Закарпатської області розроблена ДП “Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “ДІПРОМІСТО” імені Ю.М. Білоконя” та затверджена рішенням сесії Закарпатської обласної ради від 17.05.2013 №731. Схема розроблена на розрахунковий період до 2031 року.
Із затвердженням Схеми область отримала свій основний містобудівний документ та реальну можливість здійснювати планомірну та послідовну містобудівну політику на своїх теренах. Необхідність виконання цієї схеми викликано змінами, які відбуваються в соціально-економічній діяльності країни – переходом до ринкової економіки, що є ключовим принципом сучасної соціально-економічної політики, відповідними змінами нормативно-законодавчої бази, дія яких безпосередньо пов’язана з розвитком нових соціально-економічних відносин на території України.
Схема планування території Закарпатської області розроблена на основі Генеральної схеми планування території України – найважливішої складової національної системи довгострокового прогнозування соціально – економічного розвитку країни, її регіонів та населених пунктів, першооснови всього комплексу містобудівної документації.
Зазначена містобудівна документація конкретизує рішення Генеральної схеми на регіональному рівні. Її основним завданням є забезпечення  планувальної основи для раціонального використання території, визначення пріоритетів розвитку господарського комплексу та інженерно-транспортної інфраструктури,  охорони навколишнього середовища, збереження історико-культурної спадщини, визначення основних проблеми розвитку і надання принципових рішень по напрямках господарського і територіального розвитку регіону.
Схема планування території Закарпатської області складається з 10 креслень та 4 томів пояснювальної записки, які включають:
Том І – структура та територіальна організація господарського комплексу області, напрямки її трансформації, прогноз чисельності та статево-вікового складу населення, прогноз та визначення пріоритетних напрямків розвитку господарського комплексу адміністративних одиниць області, основні напрямки планувального розвитку області та її системи розселення, основні техніко-економічні показники, документи.
Том ІІ – Характеристика природних умов та ресурсів, стан та охорона навколишнього природного середовища, транспорт, інженерна підготовка та захист території, гідротехнічні заходи, інженерна інфраструктура (водопостачання, водовідведення, енергопостачання).
Том ІІІ – охорона нерухомих об’єктів культурної спадщини.
Том ІV – пропозиції по реалізації рішень схеми планування території.

Схема планування визначає основні напрямки господарського і територіального розвитку регіону. Вона містить принципові рішення:
– пропозиції по визначенню пріоритетних напрямках розвитку господарського комплексу;
– соціально-економічна характеристика потенціалу та рівня розвитку адміністративних районів області;
– по основним напрямам планування розвитку територій;
– раціональному використанню природних ресурсів;
– охороні навколишнього середовища;
– розвитку інженерно-транспортної інфраструктури.
Проектні пропозиції  базуються на використанні  основного  конкурентного ресурсу Закарпатської області – її економіко-географічного положення  та  значного культурного і природно-ресурсного потенціалів. Область є великим транспортним вузлом,  у якому перетинаються основні державні залізничні та автомобільні магістралі.  Потужний історичний та рекреаційно-природний і соціокультурний потенціал дозволяє сформувати туристичний комплекс національного та міжнародного значення. У перспективі Закарпатська область у результаті трансформації господарського комплексу, насамперед на інноваційній основі, повинна набути рис значного регіону з розвинутими господарством та транспортною системою, з сучасною ринковою інфраструктурою та потужним освітньо-науковим та культурним потенціалом. У області будуть активно формуватися нові господарські функції, пов’язані з розбудовою транспортної та прикордонної інфраструктури. Однією з основних задач повинно стати формування на Закарпатті конкурентоспроможних галузей економіки, що забезпечує, з одного боку, потреби споживачів (як українських, так і зарубіжних), а з іншого – значний внесок у соціально-економічний розвиток регіону за рахунок зростання дохідної частини обласного і місцевих бюджетів, притоку інвестицій, збільшення числа робочих місць, поліпшення здоров’я населення. Соціально-економічними пріоритетами розвитку є реалізація потенціалу області, що матиме позитивні економічні і соціальні наслідки для регіону.
Принципові рішення, закладені у Схемі, надалі повинні бути деталізовані Схемами планування території районів та містобудівною документацією на місцевому рівні. Наразі триває активізація процесів розроблення схем планування території районів, генеральних планів населених пунктів та іншої  містобудівної документації на місцевому рівні.
Протягом розроблення Схеми планування території Закарпатської області матеріали були розглянуті на нараді Закарпатської облдержадміністрації та представлені всім зацікавленим службам та управлінням облдержадміністрації. При її розробленні використані матеріали, що були надані управліннями та відділами Закарпатської облдержадміністрації.
На підставі повідомлення державного підприємства „Український державний науково-дослідний інститут проектування міст „ДІПРОМІСТО” імені Ю.М.Білоконя” від 11.12.2017 №РСС-3325 про перегляд грифів обмеження доступу на матеріалах містобудівної документації „Схема планування території Закарпатської області”  управлінням переглянуто грифи обмеження доступу на відповідних матеріалах. З матеріалами зазначеної містобудівної документації також можна ознайомитися в управлінні у встановленому порядку.

Рішення Закарпатської обласної ради від 17.05.2013 року №731 «Про затвердження проекту Схеми планування території Закарпатської області»

Перелік матеріалів Схеми планування території Закарпатської області

№ п/п Найменування матеріалів Обмеження доступу
І. Графічні матеріали
1. Проектний план Для відкритого користування
2. План сучасного використання території Для відкритого користування
3. Схема транспорту Для відкритого користування
4. Схема електропостачання Для відкритого користування
5. Схема магістральних трубопроводів, водопостачання та водовідведення ДСК
6. Розвиток промислового виробництва Для відкритого користування
7. Схема розташування нерухомих пам’яток культурної спадщини Для відкритого користування
8. Схема інженерної підготовки та захисту території Для відкритого користування
9. Схема комплексної оцінки території. Природно-ресурсний потенціал. Для відкритого користування
10. Схема комплексної оцінки території.Території потенційної природно-техногенної небезпеки. Для відкритого користування
ІІ. Текстові матеріали
1. Пояснювальна записка (Том І)

(Структура та територіальна організація господарського комплексу, напрямки її трансформації, прогноз чисельності та статево-вікового складу населення, прогноз та визначення пріоритетних напрямків розвитку господарського комплексу адміністративних одиниць області, основні напрямки планувального розвитку області та її системи розселення, основні техніко-економічні показники, документи)

Для відкритого користування
2. Пояснювальна записка (Том ІІ)

(Характеристика природних умов та ресурсів, стан та охорона навколишнього природного середовища, транспорт, інженерна підготовка та захист території, гідротехнічні заходи, інженерна інфраструктура)

ДСК
3. Пояснювальна записка (Том ІІІ)

(Охорона нерухомих об’єктів культурної спадщини)

Для відкритого користування
4. Пояснювальна записка (Том ІV)

(Пропозиції по реалізації рішень схеми планування території)

Для відкритого користування