Аналітичний звіт за 2020 – І півріччя 2021 років

РОЗШИРЕНА ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

щодо забезпечення містобудівною документацією на регіональному та місцевому рівні та топографічною основою для розроблення комплексних планів

 1. Деталізація показників додатку 1 (переважні фактори, що впливають на втрату актуальності положень СПТ області та районів, тощо).

Схема планування території області – рішення СПТО потребують приведення до вимог Законодавства у зв’язку з змінами, які відбулися з 2013 року.

Станом на сьогодні наявні усі визначені законодавством підстави для оновлення СПТО (зміни в адмінстративно-територіального устрою, зміни соціально-економічної ситуації, зміни вимог законодавства у сфері планування території, зміни, скасування та затвердження нових загальнодержавних програм та ін), окрім рішення про розроблення нової Генеральної схеми планування території України.

СПТ районів – 12 з 13 СПТР колишніх адмінрайонів (крім Берегівського) розробленні до 1992 року, з них 10 – до 1990 року і взагалі не можуть використовуватися надалі.

Найбільш проблемні питання:

 • Відсутність рішення про розроблення нової Генеральної схеми планування території України та пов’язані з цим питання:

 1. недостатньої обгрунтованості прийняття рішення про розроблення СПТО;

 2. ризик невідповідності рішень СПТ області у разі її оновлення рішенням нової ГСПТУ (та, відповідно, подальшої потреби приведення СПТО під час/після розроблення нової Генеральної схеми планування території України у відповідність;

 • Відсутність власних бюджетів у адміністративних районів та пов’язана з цим невизначеність джерел фінансування розроблення Схем планування території укрупнених районів;

СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АКТУАЛЬНОСТІ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Схема планування території (СПТ) області

п/п

Найменування адміністративно-територіального утворення (АТУ)

Дата та номер рішення про затвердження наявної СПТ

Актуальність проектних рішень СПТ

(%)

Дата та номер рішення про розроблення нової СПТ

1.1

Закарпатська область

17.05.2013 №731

60%

(Проект відповідної цільової програми підготовано у 2020 році (доопрацьовується у зв’язку з оновленням законодавства), заплановано до подання на розгляд облради з прийняттям проекту ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо Генеральної схеми планування території України» (реєстраційний № 3337 від 14.04.2020)

Схеми планування території (СПТ) районів

Найменування адміністративно-територіального утворення (АТУ)

Дата та номер рішення про розроблення

СПТ

Дата та номер рішення про затвердження

СПТ

Кількість колишніх районів, що увійшли до новоутвореного району

Кількість СПТ колишніх районів, які можливо використовувати у перехідний період як для частин новоутвореного району

2.1

Берегівський район

2

1 (СПТ колишнього Берегівського району охоплює близько 50% території)

2.2

Мукачівський район

3

2.3

Рахівський район

1

2.4

Тячівський район

1

2.5

Ужгородський район

3

2.6

Хустський район

3

Примітки:

– Актуальність проектних рішень СПТ області визначається на підставі оціночного аналізу (моніторингу) відповідності її проектних рішень програмним документам із соціально-економічного розвитку, прийнятим після її затвердження, зміненим параметрам адміністративно-територіального устрою, рівня реалізації (досягнення) її основних показників на розрахунковий строк тощо. Відсоток актуальності визначається уповноваженим органом містобудування та архітектури у суб’єктивний спосіб.

– Кількість СПТ колишніх районів, які у перехідний період можливо використовувати як для частин новоутворених районів, визначається на підставі оціночного аналізу їх відповідності положенням СПТ області, сучасним соціально-економічним реаліям, параметрам і тенденціям просторового розвитку територій, порівняння основних показників на розрахунковий строк із наявними статистичними даними тощо.

– Реквізити рішень щодо розроблення та затвердження СПТ районів зазначаються виключно для новоутворених (укрупнених) районів.

 1. Деталізація показників розроблення та актуальності (відповідності діючому закнодавству) містобудівної документації місцевого рівня.

Комплексного приведення у відповідність до ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» (у чинній з 24.07.2021 року редакції) потребує абсолютно вся містобудівна документації місцевого рівня в області (569 генпланів) з них:

 • 105 генеральних планів містять в основному актуальні проектні рішення, потребують доведення до вимог оновлених ДБН та розроблення землевпорядної частини (можуть бути оновлені), з них 7 (ще триває перевірка ГП сіл) – можуть бути приведені у відносно стислі строки, оскільки виконані з застосування геоінформаційних систем відповідно до класифікатора об’єктів містобудівного кадастру

 • 464 генплани застарілі і не можуть бути оновлені (з них 362 – розроблені до 1990 року), відповідні населені пункти потребують розроблення повністю нової документації

 1. Фактори, що гальмують діяльність із забезпечення територій та населених пунктів актуальною містобудівною документацією.

 • Відсутність фахових кадрів у сфері архітектури та містобудування, особливо у сільській місцевості (в першу чергу – для задоволення потреб органів державної влади та місцевого самоврядування).

 • Брак коштів у відповідних місцевих бюджетах.

 • Недостатній обсяг субвенції на розроблення КППРТГ.

 • Відсутність необхідної нормативної бази (Змін до ПКМ №555 про Порядок проведення громадських слухань, затвердженої структури баз даних містобудівної документації на місцевому рівні тощо).

СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АКТУАЛЬНОСТІ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Комплексні плани просторового розвитку території територіальної громади (КППРТТГ)

п/п

Адміністративно-територіальне утворення (АТУ)

Кількість АТУ

Загальна кількість рішень про розроблення КППРТТГ

Загальна кількість рішень про затвердження КППРТТГ

3.1

Територіальна громада

64

4

Генеральні плани (ГП) населених пунктів

Адміністративно-територіальне утворення (АТУ)

Кількість АТУ

Затверджено ГП у період

Орієнтовна кількість ГП, які не відповідають законодавству і не можуть бути включені до КППРТТГ

Кількість ГП, розроблення яких розпочато до 24.07.2021

до 1990

1991-2010

2011-2021

у складі, на підставі КППРТТГ

4.1

Місто

11

1

5

5

0

11 (з них 3 – можуть бути приведені у відповідність при розробці КППРТГ при незначних доопрацюваннях та розробленні землевпорячої частин, оскільки виконані в ГІС відповідно до класифікатора об’єктів містобудівного кадастру)

1 (розробляється)

4.2

Селище міського типу

19

6

4

9

0

19 (з них 2 можуть бути приведені у відповідність при розробці КППРТГ при незначних доопрацюваннях та розробленні землевпорядчої частин, оскільки виконані в ГІС відповідно до класифікатора об’єктів містобудівного кадастру)

4.3

Село (селище)*

578

362

86

91

0

539 (з них 2 (триває перегляд матіралів) можуть бути приведені у відповідність при розробці КППРТГ при незначних доопрацюваннях та розробленні землевпорядчої частин, оскільки виконані в ГІС відповідно до класифікатора об’єктів містобудівного кадастру)

53 (розробляються)

Детальні плани території (ДПТ)

Загальна кількість ДПТ

Приблизний відсоток покриття ДПТ території області (%)

Орієнтовна кількість ДПТ, які не відповідають законодавству і не можуть бути включені до КППРТТГ

Кількість ДПТ, розроблення яких розпочато до 24.07.2021

5.1

4021

уточнюється

4021

уточнюється

Примітки:

 • Орієнтовна кількість ГП та ДПТ, які втратили актуальність, не відповідають законодавству і не можуть бути включені до КППРТТГ, визначається за результатами оціночного аналізу відповідності їх проектних рішень, складу та змісту вимогам чинного законодавства (зокрема відповідності ДПТ ГП), узгодження наявних територіальних параметрів АТО та їх відображення у містобудівної документації, порівняння основних показників на розрахунковий період із наявними статистичними даними тощо.

 • Загальна кількість ДПТ зазначається в цілому по області (м. Києву), а приблизний відсоток покриття розраховується як співвідношення площі, на яку вони розроблені, до площі території області (міста).

4 . Інформація про наявність картографічної основи в цифровій формі для розроблення комплексних планів

Проблемні питання:

 • Нереалізація Держгеокадастром України у 2019-2021 роках заходів щодо забезпечення території області актуальними даними дистанційного зондування землі (ортофотоплани) та базовими топографічними планами М 1:10 000 відповідно до Угоди №8973-UA між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку про реалізацію проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України»

Стан забезпечення картографічною основою М 1:10000 територіальних громад області

Назва громади

Площа, км. Кв.

Актуальність картографічної основи М 1:10000

Примітка

1 Баранинська сільська ТГ

152,41

Оголошено тендер

2 Великобийганська сільська ТГ

97,38

Виділено кошти

3 Великобичківська селищна ТГ

574,23

Оголошено тендер

4 Виноградівська міська ТГ

248,49

Оголошено тендер

5 Зарічанська сільська ТГ

41,55

Наявна (червень 2021 року)

Триває перевірка на:

виконання в УСК 2000/МСК-21, врахування Класифікатора інформації, яка відображається у М 1:10 000…,, топологічну, семантичну узгодженість даних та повноту атрибутів

6 Іршавська міська ТГ

309,27

В процесі підготовки тендерної документації

7 Кам’янська сільська ТГ

71,58

Наявна (червень 2021 року)

Пройшла перевірку на:

виконання в УСК 2000/МСК-21, врахування Класифікатора інформації, яка відображається у М 1:10 000…, топологічну, семантичну узгодженість даних

Триває перевірка на повноту атрибутів (завантаження в БД містобудівного кадастру)

8 Міжгірська селищна ТГ

553,89

Оголошено тендер

9 Мукачівська міська ТГ

266,78

Оголошено тендер

10 Неліпинська сільська ТГ

126,88

Оголошено тендер

11 Перечинська міська ТГ

120,07

Виділення фінансування винесено на чергову сесії м/р

12 Тячівська міська ТГ

97,72

Наявна (червень 2021 року)

Пройшла перевірку на:

виконання в УСК 2000/МСК-21, врахування Класифікатора інформації, яка відображається у М 1:10 000…,, топологічну, семантичну узгодженість даних та повноту атрибутів (завантажено в БД містобудівного кадастру, готується публікація)

13 Чопська міська територіальна громада

84,02

Наявна (квітень 2021 року)

Пройшла перевірку на:

виконання в УСК 2000/МСК-21, врахування Класифікатора інформації, яка відображається у М 1:10 000…,, топологічну, семантичну узгодженість даних та повноту атрибутів (завантажено в БД містобудівного кадастру, готується публікація)

14 Ясінянська селищна територіальна громада

528,24

Розробляється

Заключено договір, розробляєтсья