Аналітичний звіт

Аналітичний звіт за результатами містобудівного моніторингу містобудівної документації Схеми планування території Закарпатської області за 2022 рік

Наказ управління містобудування та архітектури ОДА-ОВА  № 18 від 25.12.2023 року “Про затвердження Аналітичного звіту за результатами містобудівного моніторингу містобудівної документації Схеми планування території Закарпатської області за 2022 рік”

Моніторинг стану розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях станом на 20.10.2021 рік
Аналітичний звіт за 2020 – І півріччя 2021 років

Річний аналітичний звіт за 2019 рік

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ПЛАНАМИ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ СТАНОМ НА 10.12.2019 РОКУ

ПОКАЗНИКИ АКТИВНОСТІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2019 РІК

СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТОБУДІВНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ СТАНОМ НА 10.12.2019 РОКУ

СТАН УТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІЮВАННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ОРГАНІВ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ЗА 2019 РІК


Річний аналітичний звіт за 2018 рік


Управлінням містобудуванням та архітектури Закарпатської облдержадміністрації постійно проводиться містобудівний моніторинг. Його результати оформляються у вигляді аналітичного звіту. У разі реалізації програми щодо створення містобудівного кадастру, результати будуть заноситися в його базу даних. Моніторинг здійснюється у відповідності до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.09.2011  №170 ,,Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу”.
У порядку проведення містобудівного моніторингу управління отримує показники стану і змін об’єктів містобудування, відповідно до містобудівної документації для оцінки та прогнозу впливу на забезпечення сталого розвитку територій з врахуванням державних та громадських інтересів. Моніторинг проводиться у формі камерального вивчення та аналізу. Окрім щомісячної, щоквартальної та річної звітності по містобудівному моніторингу, який управління надає до Мінрегіону (дивитись нижче), управління дуже оперативно опрацьовує питання згідно наведеного наказу, головними з яких є:
–   встановлення розбіжностей з питань використання земельних ділянок для містобудівних потреб та моніторинг щодо територій де відбулися надзвичайні ситуації, що зазнали техногенного або природного впливу;
–    встановлені розбіжності з вказаних питань доводяться до відома відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Так станом на 2018 рік у результаті проведення управлінням містобудівного моніторингу здійснено важливі і основні заходи (направлено звернення, листи та проінформовано відповідні установи та організації) з  важливих питань, а саме:
1. Щодо фактів недотримання вимог чинного законодавства у сфері містобудування та архітектури та необхідності оновлення (розроблення) містобудівної документації, а саме:
а)  Ракошинській с/р;
б)  Солотвинській с/р;
в)  Рахівській райдержадміністрації;
г) Тячівській райдержадміністрації;
д) Населеним пунктам визначеним у Списку історичних населених місць України (міста та селища);
е) Населеним пунктам, які були віднесені до курортних та іншим органам місцевого самоврядування.
2. Щодо заходів, які здійснюються щодо реалізації Схеми планування території Закарпатської  області ( Схеми планування території окремих адміністративних районів; Схеми захисту територій району від: паводків, підтоплення, затоплення, зсувів, ерозії, та по реконструкції осушувальних систем; генеральні плани міст, селищ, сіл; плани зонування; детальні плани території):
а)  райдержадміністраціям;
б) органам місцевого самоврядування.
3. Щодо заходів, які здійснюються щодо реалізації Схеми планування території Закарпатської області установами, органами , структурними підрозділами:
а) Департамент житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури щодо:
– Схеми планування території міжнародних транспортно-комунікаційних коридорів та зон їх впливу;
– Схеми санітарного очищення території Закарпатської області.
б) Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації щодо:
– Розробки та затвердження округів і зон санітарної охорони земель оздоровчого призначення;
– Генеральних планів організації території, розширення існуючих і створення нових об’єктів природо-заповідного фонду області, що належить до національної екологічної мережі України;
– Містобудівного еколого-економічного обгрунтування створення захисних лісових насаджень та полезахистних смуг території області.
в)  Управління цивільного захисту облдержадміністрації щодо:
– Схеми планування та режимів використання територій підтоплення, карсту, зсувів.
г)  Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській області щодо:
– Плану земельно – господарського устрою (інформація у розрізі населених пунктів області);
– Проектів землеустрою (інформація у розрізі в межах та за межами населених пунктів області);
– Забезпечення населених пунктів області топографічною зйомкою крупного маштабу (інформація у розрізі населених пунктів області);
– Проектів встановлення меж водоохоронних зон водних об’єктів та режимів їх використання;
– Проектів встановлення меж прибережно-захисних смуг.
а) Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса щодо:
– Схеми планування території міжнародних транспортно-комунікаційних коридорів та зон їх впливу;
– Окремого спеціалізованого проекту ,,Картування зон можливого затоплення та визначення зон ризику в разі прориву гребель водосховищ на річках в басейні р.Тиса”;
– Проектів встановлення меж водоохоронних зон водних об’єктів та режими їх використання;
–  Проектів встановлення меж прибережно-захисних смуг.
4. Щодо забезпечення належного відведення земель для містобудівних потреб на підставі містобудівної документації:
а) Держгеокадастру.
5.Щодо перевірки рішень виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування, які не відповідають чинному законодавству:
а) ДАБІ.
6. Щодо роз’яснень та прийняття відповідних заходів у сфері містобудування та архітектури:
а) Мінрегіон;
б) ДАБІ;
в) Міністерство Юстиції.
7. Щодо виконання статей 4, 5 Закону України ,,Про регулювання містобудівної діяльності”, дотримання вимог містобудівної документації та щодо доступу до відкритих матеріалів Схеми планування території Закарпатської області:
а) суб’єктами містобудування
Також було направлено звернення до міської ради м.Ужгород щодо  питань, а саме:
а) розроблення генерального плану м.Ужгород та внесенням до нього пункт пропуску Сторожниця — Загор згідно чинного законодавства у сфері містобудування та архітектури;
б) правомірності надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво будівлі Фунданича у м.Ужгород по вул. Волошина.
Управління також проводить активну роботу у таких напрямках:
а) розроблено заходи щодо моніторингу та реалізації Схеми планування території Закарпатської області;
б) розпорядженням голови облдержадміністрації забезпечено відкритий доступ до матеріалів Схеми планування території Закарпатської області;
в) реалізовує програму утворення містобудівного кадастру;
г) розробляє програми щодо заходів фінансування та реалізацію Схеми планування території Закарпатської області;
д) ініціювало роботу з оновлення районних програм щодо розроблення (оновлення) містобудівної документації.

Інформація про розроблення та оновлення за участі органів місцевого самоврядування протягом 2013‒2017 років містобудівної документації на місцевому рівні

Розроблення (оновлення), затвердження генеральних планів міст, селищ та обсяги фінансування з місцевих бюджетів на 2018 рік у Закарпатській області

Моніторинг оновлення генеральних планів населених пунктів Закарпатської обалсті в розрізі районів за 2018 рік