Нормативно-правова база

Закон України ,,Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель”

Закон України ,,Про внесення змін до деяких законів України щодо першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності”

Закон України ,,Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану”

Закон України „Про регулювання містобудівної діяльності”

 Закон України „Про архітектурну діяльність”

 Закон України „Про основи містобудування”

Закон України „Про добровільне об’єднання територіальних громад”

Закон України ,,Про стратегічну екологічну оцінку

Земельний кодекс України

Закон України ,,Про Генеральну схему планування території України”

Закон України ,,Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду “

Закон України ,,Про землеустрій

Закон України ,,Про курорти”


Постанова Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 р. № 926 ,,Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 632  ,,Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території”

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року №92 ,, Про внесення змін до Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць” 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 559 “Про містобудівний кадастр “

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015р. №835 ,,Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 548 “Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації “

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 555“Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні “


Наказ Мінрегіону України від 01.09.2011 №170 ,,Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу

Наказ Мінрегіону України від 22.02.2022 №56 ,,Про затвердження структури Бази геоданих містобудівної документації на місцевому рівні”

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011  N 108, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 липня 2011 за N 903/19641 “Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради” 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 N 290 “Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації”

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 02.06.2011 N 64“Про затвердження Порядку розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту “

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.09.2011 N 170 “Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу “

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.11.2017  № 289 Про затвердження Переліку об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.05.2017  № 135 Про затвердження Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.08.2015  № 193 “Про затвердження Переліку класів об’єктів містобудівного кадастру”


ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»

Поправки до ДБН Б.2.2-12:2018«Планування і забудова територій»

ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти»

ДБН В.2.2-4:2018 Заклади дошкільної освіти. Будинки і споруди.

ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці і дороги населених пунктів»

ДБН Б.1.1-16:2013 «Склад та зміст містобудівного кадастру»

ДБН Б.1.1-13:2012 «Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях»

ДБН Б.1.1-15-2012«Склад та зміст генерального плану населеного пункту»

ДБН Б.1.1-14-2012«Склад та зміст детального плану території»

ДБН Б.1.1-21:2017 «Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад»

ДБН Б.1-1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території»

ДБН Б.2.2-3-2012«Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України»

ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах України»

ДБН Б.2.4-1-94«Планування і забудова сільських поселень»

ДБН В.1.1-25-2009 «Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення»