Визначення державних інтересів (рекомендації розробнику, замовнику розроблення містобудівної документації з планування території на місцевому рівні)

У відповідності до Закону Украни ,,Про регулювання містобудівної діяльності та наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 №290 ,,Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації” обласна державна адміністрація, розглядає звернення виконавчих органів сільських, селищних і міських рад, районних державних адміністрацій в установлений строк щодо надання державних інтересів для їх урахування під час розроблення генерального плану населеного пункту та детального плану території за межами населеного пункту.

Державні інтереси передбачено Схемою планування території Закарпатської області (надалі – Схема), затвердженої рішенням обласної ради від 17.05.2013 № 731.

Основною метою Схеми є: визначення стратегії розвитку Закарпатської області: врахування та конкретизація рішень Генеральної схеми планування території України, розвиток національної екологічної мережі, інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури та історико-архітектурної спадщини;врахування загальнодержавних та регіональних інтересів, формування транспортно-комунікаційних коридорів, зон із спеціальним режимом використання; розробка раціональної планувальної організації території району в частині забезпечення оптимальних умов проживання населення, раціонального використання природних ресурсів, розвитку галузей господарського комплексу, охорони навколишнього середовища, збереження об’єктів культурної спадщини, захисту територій від небезпечних геологічних та гідротехнічних процесів, створення транспортної та інженерної інфраструктури.

Ознайомитися зі Схемою в паперовому варіанті можна безпосередньо в управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації (м. Ужгород, пл. Народна, 4, каб. № 660), або в електронному варіанті ‒ відкриту частину матеріалів Схеми розміщено на Геопорталі містобудівного кадастру Закарпатської області за посиланням: https://zakarpatmbk.gov.ua, на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділі управління містобудування та архітектури за посиланням: https://carpathia.gov.ua/storinka/shema-planuvannya-terytoriyi-zakarpatskoyi-oblasti та офіційному веб-сайті Управління за посиланням:https://zakarpatoblarch.gov.ua/shema-planuvannya-terytoriyi-zakarpatskoyi-oblasti.

Схема планування території Закарпатської області складається з 10 креслень та 4 томів пояснювальної записки.

Звертаємо Вашу увагу на те, що Том ІІ (Характеристика природних умов та ресурсів, стан та охорона навколишнього природного середовища, транспорт, інженерна підготовка та захист території, гідротехнічні заходи, інженерна інфраструктура (водопостачання, водовідведення, енергопостачання)) відноситься до переліку відомостей, що становлять службову інформацію з грифом “Для службового користування”.

Розгляд документів з грифом “Для службового користування” здійснюється у відповідності до ТИПОВОЇ ІНСТРУКЦІЇ про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736

Для забезпечення заходів Схеми планування території Закарпатської області у встановленому порядку необхідно розробити проект генерального плану, плану зонування, проект землеустрою, плану червоних ліній, розділи інженерно-технічного захисту – цивільної оборони на мирний час та на особливий період, розділ ,,Охорона навколишнього природного середовища, а також: проекти встановлення меж водоохоронних зон водних об’єктів та режими їх використання; встановлення меж прибережно-захисних смуг; округів і зон санітарної охорони земель оздоровчого призначення; схеми планування та режимів використання території підтоплення, карсту, зсувів; проекти організації території, розширення існуючих і створення нових об’єктів природно-заповідного фонду області, що належить до національної екологічної мережі України.

До нормативно-правових актів, що регулюють містобудівну діяльність (в частині розробки та застосування містобудівної документації) можна віднести:

 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

 • Закон України «Про Генеральну схему планування території України»;

 • Закон України «Про основи містобудування»;

 • Закон України «Про архітектурну діяльність»;

 • Закон України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду»;

 • Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

 • Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

 • Закон України «Про будівельні норми»;

 • Закон України «Про стандартизацію»;

 • Закон України ,,Про стратегічну екологічну оцінку

 • Закон України ,,Про землеустрій

 • Порядок проведення моніторингу реалізації Генеральної схеми планування території України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 №1291;

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» від 26 .04 .2003 №621;

 • Порядок проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 .05 .2011 №554;

 • Порядок проведення експертизи містобудівної документації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 .05 .2011 №548;

 • Порядок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 .05 .2011 №555;

 • Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 .05 .2011 №556;

 • Положення про містобудівний кадастр, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 .05 .2011 №559;

 • Порядок розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту, затверджений наказом Мінрегіону від 02 .06 .2011 №64;

 • Типове положення про архітектурно-містобудівні ради, затверджене наказом Мінрегіону від 07 .07 .2011 №108;

 • Порядок проведення містобудівного моніторингу, затверджений наказом Мінірегіону від 01 .09 .2011 №170;

 • Порядок розроблення містобудівної документації, затверджений наказом Мінрегіону від 16 .11 .2011 №290;

 • Перелік класів об’єктів містобудівного кадастру, затверджений наказом Мінрегіону від 14 .08 .2015 №193;

 • Порядок ведення реєстру містобудівних умов та обмежень, затверджений наказом Мінрегіону від 31 .05 .2017 №135;

 • Вимоги до структури і формату оприлюднення відомостей про містобудівну документацію у мережі Інтернет, затверджені наказом Мінрегіону від 15 .08 .2018 №220 .

До нормативних актів, які регулюють розробку, склад та зміст містобудівних документацій слід віднести:

 • ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»

 • ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці і дороги населених пунктів»

 • ДБН Б .1 .1-21:2017 «Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад»;

 • ДБН Б .1 .1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території»;

 • ДБН Б .1 .1-13:2012 «Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях»;

 • ДБН Б .1 .1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

 • ДБН Б .1 .1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;

 • ДСТУ-Н Б Б .1 .1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища« у складі містобудівної документації» .

 • ДСТУ Б Б .1 .1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації» .

У відповідності до частини 11 статті 17 Закону Украни ,,Про регулювання містобудівної діяльності матеріали генерального плану населеного пункту не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі. Загальна доступність матеріалів генерального плану населеного пункту забезпечується відповідно до вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці у приміщенні органу місцевого самоврядування.

Опублікуванню у мережі інтернет підлягають всі наявні графічні та текстові матеріали містобудівної документації, які вимагались законодавством, державними будівельними нормами чи іншими нормативними документами на момент її розробки та затвердження і які не віднесені діючим законодавством до відомостей з обмеженим доступом (відомості про об’єкти водопостачання, цивільного захисту, державну геодезичну мережу) .

До нормативно-правових актах, що регулюють діяльність із інформацію, відносяться:

 • Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 .10 .2015 №835;

 • Типова інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, постановою Кабінету Міністрів України від 16 .10 .2016 №736;

 • Концепції проекту Закону України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 .11 .2007 №1021-р;

 • Концепція розвитку електронного урядування в Україні, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 .09 .2017 №649-р;

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання приєднання до Міжнародної хартії відкритих даних» від 22 .09 .2016 №686-р;

 • Порядок роботи з електронними документами через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади з використанням електронного цифрового підпису, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 01 .11 .2012 №1600/5;

 • Звід відомостей, що становлять державну таємницю, затверджений наказом Служби Безпеки України від 12 .08 .2005 №440;

 • Порядок інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади, затверджені наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України від 25 .11 .2002 №327/225;

Інші нормативно-правові акти, які забезпечують реалізацію закону України «Про електронні довірчі послуги» .

До нормативних актів, які регулюють роботу із геопросторовими даними, в тому числі, які знаходяться у відкритому доступі (національний профіль стандартів УкрГІС), слід віднести:

 • ДБН Б .1 .1-16:2013 «Склад та зміст містобудівного кадастру»;

 • ДСТУ 2757-94 Картографія. Терміни та визначення;

 • ДСТУ ISO 19103:2017 Географічна інформація. Мова концептуальних схем (ISO 19103:2015); 

 • ДСТУ ISO 19107:2017 Географічна інформація. Просторова схема (ISO 19107:2003 );

 • ДСТУ ISO 19108:2017 Географічна інформація. Часова схема (ISO 19108:2002); 

 • ДСТУ8774:2018 Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних;

 • ДСТУ ISO 19109:2017 Географічна інформація. Правила для прикладної схеми (ISO 19109:2015); 

 • ДСТУ ISO 19110:2017 Географічна інформація. Методологія каталогізації об’єктів (ISO 19110:2016);

 • ДСТУ ISO 19111:2017 Географічна інформація. Просторова прив’язка за координатами (ISO 19111:2007);

 • ДСТУ ISO 19112:2017 Географічна інформація. Просторова прив’язка за географічними ідентифікаторами (ISO 19112:2003); 

 • ДСТУ -Географічна інформація. Метадані (ISO 19115-1 Метадані. Частина 1: Основи);

 • ДСТУ ISO 19131 Географічна інформація. Вимоги до специфікації геопросторових даних (ISO 19131:2007, IDT; ISO 19131:2007/Amd1:2011, IDT);

 • ДСТУ ISO 19157 Географічна інформація. Якість геопросторових даних (ISO 19157:2013, IDT);

 • ДСТУ ISO 19117:2017 Географічна інформація. Зображення (ISO 19117:2012); 

 • ДСТУ ISO 19118:2017 Географічна інформація. Кодування (ISO 19118:2011); 

 • ДСТУ ISO 19119:2017 Географічна інформація. Сервіси (ISO 19119:2016); 

 • ДСТУ ISO 19123:2017 Географічна інформація. Схема для геометрії і функцій покриття (ISO 19123:2005); 

 • ДСТУ ISO 19127:2017 Географічна інформація. Геодезичні коди і параметри (ISO 19127:2005);

 • ДСТУ ISO 19136:2017 Географічна інформація. Мова географічної розмітки GML (ISO 19136:2007); 

 • ДСТУ ISO 19139:2017 Географічна інформація. Метадані – XML-схема реалізації (ISO 19139:2007) .

Згідно з Законом України „Про регулювання містобудівної діяльності” містобудівна документація розробляється на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру. Профільні геопросторові дані не пізніше 30 робочих днів після затвердження містобудівної документації вносяться до містобудівного кадастру відповідного рівня.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМИ РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

З метою формування бази метаданих, що містять упорядковані набори метаданих, введення, редагування та підтримка бази геопросторових даних об’єктів містобудівного кадастру, формування, виведення та використання електронних карт містобудівного кадастру Закарпатської області, рекомендується розробнику надавати замовнику містобудівної документації матеріали у вигляді:

 • растрового зображення у форматах GIF, TIFF, JPG (JPEG), PNG, яке зможуть переглядати та копіювати користувачі інтернет без необхідності застосування спеціалізованого програмного забезпечення для роботи із геопросторовими даними;

 • у векторному вигляді у формі геопросторових даних (які можуть відображатись та масштабуватись у вигляді окремих геоінформаційних шарів, прив’язаних до картографічної основи на електронній інтерактивній карті разом із метаданими по кожному виду геопросторових даних) у складі публічного інтерфейсу містобудівних кадастрів чи інших офіційних геоінформаційних систем, які відображаються он-лайн у мережі інтернет;

 • у форматі файлів, які підтримують векторну графіку (SHP, DMF, MID/MIF, DXF, XML, GeoJSON, GPX, LOC, ARINC, AIXM), які користувачі мережі інтернет зможуть скопіювати та відкрити за допомогою спеціального програмного забезпечення для роботи із геопросторовими даними .

Для того, щоб у замовника роблення містобудівної документації була можливість опублікувати у мережі інтернет нову містобудівну документацію у обсязі, формі та якості, важливо у договорі із розробником містобудівної документації передбачити умови, що результат робіт у вигляді містобудівної документації, крім паперових примірників, повинен також бути переданий замовнику робіт в електронному вигляді, а саме:

 • графічна частина містобудівної документації у форматі файлів, що підтримують векторну графіку (SHP, DMF, MID/MIF, DXF, XML, GeoJSON, GPX, LOC, ARINC або AIXM за домовленістю сторін), а також у форматі файлів, що підтримують растрове зображення (GIF, TIFF, JPG або PNG за домовленістю сторін), якість яких повинна дозволяти безперешкодно прочитати та ідентифікувати умовні позначення цих графічних матеріалів;

 • текстова частина у форматі RTF або DOC(X).

Обсяг матеріалів в електронному вигляді повинен бути ідентичний обсягу матеріалів у паперовому вигляді .

Растрові графічні зображення містобудівної документації, розробленої після 12 .03 .2011 (дата вступу у дію Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») та по яких відсутні дані у векторному вигляді, рекомендується векторизувати для використання у складі геоінформаційних систем та геопорталів.

Для векторизації рекомендується застосовувати програмні продукти ArcGis, Arcmap, Qgis, Mapinfo, Digitals чи інші комп’ютерні програми .

Результати векторизації графічних матеріалів містобудівної документації зберігаються у форматах, які зазначені у цих рекомендацях.